Om oss

Denna webbplats strävar efter att på ett faktabaserat sätt redogöra för aktuella och intressanta händelser i samhället och i politiken. Termen ”åsiktskorridor” är allmänt känd i Sverige. I praktiken har det varit en mycket smal korridor med åsikter och tankar som varit gångbarai vårt land. I denna korridor existerar inte åsiktsfrihet. Som en följd av detta har debatten under lång tid styrts av känslor, inte av fakta…

Read More