Denna webbplats strävar efter att på ett faktabaserat sätt redogöra för aktuella och intressanta händelser i samhället och i politiken. Termen ”åsiktskorridor” är allmänt känd i Sverige. I praktiken har det varit en mycket smal korridor med åsikter och tankar som varit gångbarai vårt land. I denna korridor existerar inte åsiktsfrihet. Som en följd av detta har debatten under lång tid styrts av känslor, inte av fakta. Detta har blivit särskilt tydligt i samband med flyktingkrisen i och med kriget i Syrien. Under lång tid var det mycket fult att prata hårda fakta i form av volymer och kostnader. Personer som gjorde detta brunstämplades eller rasiststämpades ganska omgående.

Ett förhållande likt det ovan nämnda, där inte alla sidor får komma till tals och hårda fakta inte tillåts i samtalet, är mycket destruktivt för ett samhälle. Först när alla fakta är på bordet, hårda som mjuka, finns förutsättningar för de sunda pragmatiska samtal vi behöver för att tillsammans föra Sverige framåt. Detta vill vi på faktisk.se medverka till genom att föra fram fakta på ett sakligt sätt, och utifrån det analysera och dra logiska slutsatser. Förhoppningsvis kan det bidra till att skapa de konstruktiva samtal som vi så väl behöver.